SAU IC Refresher
เราให้คุณได้มากกว่า...

   ความรู้ที่ใช้ได้จริง

มากกว่าความรู้ คือความรู้ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง เมื่อทุกสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากคอร์สนี้ เป็นสิ่งที่คุณนำไปใช้งานเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   มุมมองใหม่

มอบประสบการณ์ให้คุณได้เรียนรู้มุมมองใหม่ๆ ของการลงทุนในวันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น อัพเดทตัวเองให้พร้อมกับทิศทางการจัดการการเงินและการลงทุนที่กำลังจะเปลี่ยนไป

   ลึกและรอบด้าน

เมื่อความรู้เชิงลึกอย่างเดียวอาจไม่ครอบคลุม และความรู้กว้างๆ อาจทำให้รายละเอียดที่ต้องรู้ขาดหาย คอร์สเรียนนี้จึงจัดสรรความรู้ในเนื้อหาที่คุณควรรู้ทั้งลึกและรอบด้านไว้อย่างลงตัวเหมาะสม

   สีสันความสนุก

ลืมภาพการนั่งฟังสัมมนาและคอร์สเรียนเนื้อหาน่าเบื่อไปได้เลย เพราะ SAU IC Refresher จะเปลี่ยนการเรียนของคุณให้มีสีสัน ด้วยหัวข้อความรู้ที่น่าสนใจ ทันยุคสมัย และที่สำคัญที่สุดคือ ประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตการทำงาน

   สะดวก

ไม่ต้องกลัวรถติด ไม่ต้องหงุดหงิดกับการหาที่จอด ด้วยสถานที่อบรมที่ติด BTS ให้การเดินทางของคุณมาอบรมสะดวก สบายกว่าใคร

   คุ้มค่า

ไม่ใช่รายจ่าย แต่คือการลงทุน…ด้วยคอร์สต่ออายุใบอนุญาต ที่มอบความรู้ให้คุณเก็บเกี่ยวเพื่อนำไปใช้ประโยชน์จริงได้อย่างเต็มที่

   ด้วยวิทยากรมืออาชีพระดับประเทศ

     มั่นใจได้ในทุกความรู้ที่คุณจะได้รับ


วิทยากร
พบกับหัวข้ออบรมน่าสนใจมากมาย วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 19-20 ธ.ค. 63 (Online

   

Updates แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสําหรับผู้มีหน้าที่รายงาน

สิงหพล พลสิงห์

   

Module 1 : “ตราสารหนี้” ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

ดร.ชาติชาย มีสุขโข CFP®

   

Module 1 : “กองทุนรวม” ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

ดร.ชาติชาย มีสุขโข CFP®

   

Migration Module 2 : สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เสาวนีย์ พงษ์เสนีย์ CFP®

   

Advanced Option Strategies

ธนภัทร ธนิชานนท์

หมายเหตุ: หัวข้ออบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ - ขอประชาสัมพันธ์
ผู้ถือใบอนุญาตฯ  ให้ Download Application "Prof. Link" 

   ตลาดหลักทรัพย์ฯประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้ถือใบอนุญาตฯ ให้เข้าใช้งาน Professional Link Platform (Prof. Link)เพื่อช่วยลดความเสี่ยงการขาดต่ออายุของผู้ถือใบอนุญาตฯ และช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการติดตามข้อมูลสถานะการอบรมของผู้ถือใบอนุญาตฯ

   พนักงานหรือผู้ที่มีใบอนุญาตฯ สามารถDownload และลงทะเบียนเข้าใช้งาน Professional Link Application (Prof. Link) ตาม Link นี้ https://setth-my.sharepoint.com/.../EpUSwwquGBNOqUBtP49OC...
   หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Prof.Link@set.or.th


กำหนดการอบรม

กำหนดการอบรมต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ 
โดย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

   
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2563 (IC Refresher Online) 
   สถานที่ที่ผู้เข้าอบรมสะดวก

วันเสาร์ที่ 19 ธ.ค. 63 (Online ผ่านโปรแกรม MS Teams)

เวลา

หัวข้อการอบรม

วิทยากร

8:00-8:30        
ลงทะเบียน
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
8.30 - 11.30       กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนเพื่อการวางแผนการเงิน
คุณปิยะ สุราสา CFP
11:30-12:30  พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.30 - 15.30   Global Asset Allocation ในยุค New Normal  คุณพงษ์ธร ถาวรธนากุล CFA
16:00-19:00       เตรียมพร้อมการทำงานภายใต้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ดร.พีรภัทร ฝอยทอง CFP

หมายเหตุ: รายละเอียดหัวข้อ, เนื้อหา และ วิทยากร อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความเหมาะสม หากมีการเปลี่ยนแปลงขอ ศ.ฝึกอบรมฯ ขอสงวนสิทธิโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. 63 (Online ผ่านโปรแกรม MS Teams)

เวลา

หัวข้อการอบรม

วิทยากร

8:30-9:00 ลงทะเบียน
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
9:00-12:00 กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดร.วุฒิพงษ์ ศิริจันทรานนท์
12:00-13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30-16.30 กลยุทธ์การลงทุนใน ETF 
ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์
16:30-17:00 พิธีกรแจ้งกระบวนการต่ออายุใบอนุญาตและผู้อบรมทำแบบทดสอบและแบบประเมินหลังการอบรม
• ทำ Post Test 30 ข้อ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก
• ทำแบบประเมิน

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

หมายเหตุ: รายละเอียดหัวข้อ, เนื้อหา และ วิทยากร อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความเหมาะสม หากมีการเปลี่ยนแปลงขอ ศ.ฝึกอบรมฯ ขอสงวนสิทธิโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ขั้นตอนการสมัครอบรม

   กรอกข้อมูล

ลงทะเบียนด้านล่าง ราคา -.
เมื่อสมัครและชำระภายใน -

   โอนเงิน

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 1910-178-829

   หลักฐาน

มาที่  ictraining@sau.ac.th
       kanokwanc@sau.ac.th
ภายใน -

กรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาต IC, IP (Refresher Online) วันที่ 19-20 ธ.ค. 2563 สอบถาม โทร. 096-8144603 ค่ะ 


ความรู้เกี่ยวกับ IC License

ผู้แนะนำการลงทุนคือใคร ?

   31 พ.ค. 2559

Single License คืออะไร? ใครที่ต้องมี ?

   30 พ.ค. 2559

ต้องทำอย่างไรหากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนภายใน 2 ปี

   28 พ.ค. 2559

เรามาทำความรู้จักกับการต่ออายุ Investment Consultant License

   27 พ.ค. 2559

ประเภทผู้แนะนำการลงทุน

   26 พ.ค. 2559

หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนคืออะไร

   25 พ.ค. 2559