สุรพล โอภาสเสถียร
CEO : ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร)

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง CEO : ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ผู้คลุกคลีเรื่องหนี้และวงการเงินมายาวนาน รวมทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการลงทุน

   ประวัติการศึกษา

   ปริญญาโท นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   ประสบการณ์การทำงาน

   Senior Executive Vice President สายงานธุรกิจและการปฏิบัติการ, บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัด
   Director marketing and Communication Department&Branch; Banking, ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อยจำกัด (มหาชน)