วรพจน์ เกตุอร่าม CFP
ปัจจุบันเป็นนักวางแผนการเงินส่วนบุคคลประจำบริษัท พรีเมียร์ เวลธ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ให้คำปรึกษาด้านการเงินส่วนบุคคล ทั้งด้านการวางแผนลงทุน การวางแผนเกษียณ การวางแผนประกัน การวางแผนภาษี

ปัจจุบันเป็นนักวางแผนการเงินส่วนบุคคลประจำบริษัท พรีเมียร์ เวลธ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ให้คำปรึกษาด้านการเงินส่วนบุคคล ทั้งด้านการวางแผนลงทุน การวางแผนเกษียณ การวางแผนประกัน การวางแผนภาษี นอกจากนี้ยังเป็นวิทยากรเกี่ยวกับด้านการเงินส่วนบุคคล ให้กับ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA) สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ รวมถึงเขียนบทความลงนิตยสาร Money and Wealth

คุณวรพจน์ ผ่านการอบรมด้านการลงทุนจากศูนย์ส่งเสริมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับตลาดทุน (TSI) การประกันชีวิตและวินาศภัยจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รวมทั้งการลงทุนแนวการลงทุนเน้นคุณค่า (Value Investing) จาก สมาคมนักลงทุนหุ้นคุณค่าแห่งประเทศไทย มีประสบการณ์ด้านการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ และ ด้านการในคำแนะนำสินค้าทางการเงินต่างๆ มากกว่า 15 ปี

   ประวัติการศึกษา

   จบการศึกษา ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์