ลลินี เกียรติกำจรชัย CFP
ร่วมสอนและพัฒนาหลักสูตร Financial Planning Workshop จัดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ให้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เข้าทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญการขอคืนภาษีนิติบุคคลที่ California Credit Group, USA แล้วจึงกลับมาทำงานในประเทศไทยในตำแหน่ง Marketing Manager ของบริษัทเอี่ยมทัวร์ และได้เข้าทำงานในฝ่ายพัฒนาธุรกิจของเซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่นหลังจากนั้นคุณลลินี เริ่มก้าวเข้าสู่แวดวงการวางแผนการเงินส่วนบุคคลจากความสนใจส่วนตัวและมีประสบการณ์วางแผนการเงินให้ตนเองจึงได้สอบผ่านและขึ้นทะเบียนนักวางแผนการเงินผู้ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ CFP โดยใช้เวลาในการสอบผ่านทุกหัวข้อเพียง 1 ปีเท่านั้น
คุณลลินี มีประสบการณ์ร่วมสอนและพัฒนาหลักสูตร Financial Planning Workshop จัดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ให้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันเป็นนักวางแผนการเงินส่วนบุคคลของบริษัท ซีเอ็มเอสเค จำกัด โดยมีความเชี่ยวชาญเรื่องการวางแผนประกันภัย นอกจากนั้นยังเป็นวิทยากรรับเชิญให้กับ กลต. และเป็นตัวแทนประกันชีวิตบริษัท เอไอเอ จำกัด และเป็นตัวแทนอิสระให้กับ บล.ฟิลลิป

   ประวัติการศึกษา

   จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ปริญญาโท MBA จาก California State University, Los Angeles